ANA KONULAR

FELSEFE


- Savaş Nedir?
- İnsan Doğası ve Savaş
- Savaşın Ahlakiliği
- Savaşta Ahlaki Normlar
- Haklı Savaşın Olanağı
- Savaş ve Adalet
- Pasifizm ve Savaş
- Savaşın Fenomenolojisi
- Eski ve Yeni Savaşları
- Birinci Dünya Savaşı, Filozoflar, Yazarlar (L. Wittgenstein, E. Husserl, H. Bergson, S. Freud, M. Weber, E. Durkheim, G. Bataille, Alain, M. Proust, S. Zweig, P. Valéry)
- Polemoloji (savaşbilim), İrenoloji (barışbilim), Staziyoloji (İç Savaş Teorisi)
- Birinci Dünya Savaşı Bağlamında Total Savaş Kavramı ve Asker figürü
- Birinci Dünya Savaşı Bağlamında Mutlak Savaş Kavramı
- Birinci Dünya Savaşı ve Avrupa Kamu Hukuku'nun Çözülmesi
- Birinci Dünya Savaşı ve Weimar dönemi filozofları
- Birinci Dünya Savaşı ve Uluslararası İlişkiler Felsefesi
- Birinci Dünya Savaşı ve Aydınlanmanın İdealleri
- Sèvres, Versailles ve Rövanş fikri
- Tolstoy versus Clausewitz
- Emperyalizm ve evrenselcilik
- Toplu seferberlik ve Demokrasi

SOSYOLOJİ


- Savaş yıllarında Osmanlı toplumu, yoksulluk, toplumsal tabakalaşma, intihar vakaları, aile, demografi, boşanma vakaları, tarımsal üretim, kırsal ve kentsel hayat, dikey ve yatay hareketlilik, ticaret, zanaat, işçilerin durumu.
- I. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında yaşanan göçler ve toplumsal sonuçları
- Savaş karşıtlığı
- Mütareke dönemi İstanbul’unda toplumsal hayatın edebiyattaki yansımaları
- I. Dünya Savaşı’nın etkilerinin ve genel anlamda dönemin toplumsal hayatının edebiyat eserleri ve hatıratlardaki yansımalarının edebiyat sosyolojisi açısından değerlendirilmesi
- Askeri sosyoloji açısından I. Dünya Savaşı ve cepheler
- I. Dünya Savaşı’nda komutan ve askerlerin toplumsal kökenleri
- Savaşın Demografik Etkisi ve Dünya Nüfusu
- Savaşın Toplumsal Hayatlara Etkisi: Asayiş ve Güvenlik
- Sivil Toplumun Durumu ve Faaliyetleri
- Savaşın Yaralarının Sarılması: Mülteciler, Göçmenler, İlticalar, Sürgünler ve Kimsesizlerin Durumu

PSİKOLOJİ


- I. Dünya Savaşı sırasında uygulamalı psikolojinin gelişimi
- Askeri Psikoloji'nin Doğuşu ve Gelişimi
- I. Dünya Savaşı ve grup Halinde uygulanan zeka testlerinin geliştirilmesi: Ordu Alpha ve Ordu Beta testlerinin farklı içeriklerinin oluşturulması
- I. Dünya Savaşı'nın endüstriyel-örgütsel psikolojinin gelişimi üzerindeki etkileri: Askeri personelin yetenek ölçümleri ile değerlendirilmesi, sınıflandırılması, yerleştirilmesi ve eğitilmesi
- Havacılık psikolojisinin I. Dünya Savaşı sırasında doğuşu ve gelişimi: Pilotların psikolojik açıdan değerlendirilmesi
- Savaş, değerler ve sosyal duygular: Silah arkadaşlığı, sadakat, vatanseverlik, onur
- I. Dünya Savaşı sırasında ulusal kimlik ve propaganda etkileşimi
- I. Dünya Savaşı ve ırkçılık: Göçmenlerin ve siyahi Amerikalıların değerlendirilmesi ile soyarıtımı (eugenics) kavramının yeniden gündeme gelişi
- I. Dünya Savaşı ve toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden değerlendirilmesi: Erkeklik ve kadınlık kimliğinin savaşa katılım bağlamında yeniden tanımlanma biçimleri
- Savaş ve psikopatoloji ilişkisi: "Shell shock" kavramı (savaş sonrası nevroz), savaş kaynaklı travma, savaş kaynaklı travmanın psikopatolojik kaynaklarının ve tedavisinin gelişimi

TARİH


- Savaşın Toplumsal Hayata Etkisi. Bozulan Düzenin Yeniden İnşasına Yönelik Çalışmalar
- Savaş Sonu: Uluslararası Hukuk, Mütarekeler, Konferanslar, Antlaşmalar
- Basın ve Kamuoyu
- Savaş ve Esaret
- Savaş Kayıpları
- Savaş Sonucu Doğan Devletler, Sınır Problemleri ve Geleceğe Kalan Çözümler
- I. Dünya Savaşı Sonrasında Anadolu, Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasya’da Yaşanan Toplumsal Değişim ve Dönüşümler
- 20. Yüzyıl Dünya Tarih yazımında I. Dünya Savası ve Tarafları
- Taraf Olmayanların Gözünden I. Dünya Savaşı
- Dünya Savaşları Nasıl Ele Alınmalıdır? Öneriler, Değerlendirmeler
- Savaş merkezli tarihî olaylar hakkında zamana göre değişen değerlendirmeler

EDEBİYAT


- Edebiyat ürünlerinde, hatırat, otobiyografi ve biyografilerde savaşların toplumsal yansımaları
- Birinci Dünya Savaşı ve edebiyat
- Savaş etrafında yazılmış edebiyat ürünleri
- Kahraman ve düşman kavramları etrafında oluşturulan temsiller, imgeler ve imajlar
- Asker edebiyatçılar, savaşa katılmış sanatçılar
- Zafer, kahramanlık, yenilgi ve işgal manzaraları
- Tarihe ve başka alanlara kaynak olması bakımından edebiyat ürünleri
- Edebiyat alanında savaşla ilgili yapılan çalışmalar, bibliyografya
- Savaş ve halk şarkıları, folklor
- Din, vatan, millet ve milliyetçilik kavramları ışığında savaş edebiyatı
- Savaş ve mücadele dönemlerinde bir propaganda unsuru olarak edebiyat
- Dünya Savaşlarının Türk ve Dünya Edebiyatlarındaki yansımaları
- Savaş ve kültürel değişimin edebiyattaki yansımaları
- Toplumların savaşma güdüsünü güçlendiren edebiyat eserleri
- Savaş ve savaş sonrası dönemde kadın ve çocukların durumu ve bunun edebiyata yansımaları
- Savaşın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin edebi eserlerdeki yansımaları
- Savaş konulu edebiyat eserlerinin sinemaya/ tiyatroya uyarlanması
- Türk ve Dünya edebiyatlarında savaş algısı
- Farklı kültürlere ait savaş geleneklerinin edebiyattaki betimlemeleri
- Savaşın yazılı ve görsel kanıtları: Hatıralar, Günlükler, Otobiyografik Eserler, Anıtlar, Fotoğraflar, Resimler, Filmler vd.

DİL


- Dilbilimsel bakış açısından dilin savaş ve savaş sonrası metinlerdeki üretimi: Propaganda, yas tutma, grafitti, anı defterleri, uluslar arası savaş sonrası anlaşmalar, vs.
- İşgal altındaki ülkelerin dilinin işgalci ülkelerin dili tarafından etkilenmesi ve uygulanan dil politikaları
- Savaş terimleri

İKTİSAT


- Savaşın Ekonomik Etkisi: Mali Politikalar, Problemler, Üretim, Tarım, Sanayi, Ticaret
- Savaşın Getirdiği Ekonomik Bunalımlar ve Yeni Arayışlar
- İktisadi seferberlik