SCIENTIFIC SCHEDULE

12 Eylül 2018, Çarşamba
Açılış 10.30-12.00 (İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Mavi Salon)

-Prof. Dr. Mahmut AK (İ.Ü. Rektörü)
-Prof. Dr. Hayati DEVELİ (İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Dekanı, YÖK Üyesi, Kongre Başkanı)
-Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Justin McCarthy
12.00-14.00 Yemek OTURUMLAR (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

I. OTURUM
14.00-15.40 (Kurul Odası)
Oturum Başkanı: Mahmut KARAKUŞ
-Nedret (ÖZTOKAT) KILIÇERİ-Selin GÜRSES ŞANBAY, Fransız Romanında Birinci Dünya Savaşı’nın İzleri
-Ali Şükrü ÇORUK, Romancının Resmi Tarihle İmtihanı: Ayşe Kulin’in Veda Romanında İşgal İstanbul’u
-Zeki TAŞTAN, Tarihî Romanlarda Savaş Sahnelerine Dair
-Halim KARA, Savaşa Karşı Yazmak: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur Romanında Savaş İzleği

II. OTURUM
14.00-15.40 (Kâtip Çelebi Amfisi)

Oturum Başkanı: Mahir AYDIN

-Fatih TIĞLI, Sultan V. Mehmed Reşad’ın Çanakkale Gazelini Kim Yazdı?
-Cemal Can TARIMCIOĞLU, Savaşın Görgü Tanıkları: Cihan Harbi Hatıralarında Çanakkale Cephesi Tasviri
-E. Zeynep SUDA, Bir Hafıza Mekânı Olarak Çanakkale Mekânları
-İbrahim GÜLTEKİN, Savaş ve Çocuk: Uzun Beyaz Bulut Gelibolu Romanındaki İletiler Üzerine Bir Değerlendirme

III. OTURUM
14.00-15.40 (Fuzulî Amfisi)
Oturum Başkanı: M. Ertan KARDEŞ
-Metin SARFATİ, İhtirasın Doruğunda Sıradanlaşan Şiddet
-Mustafa POYRAZ, Banliyölerde İçten İçe Tutuşan ve Görünmeyen Savaş Hâli
-Armağan ÖZTÜRK, Rawls ve Walzer’de Liberal Haklı Savaş Kuramı Üzerine Düşünceler
-Eylem YOLSAL-MURTEZA, Arendt: Savaş-Ertesi Dönemde İnsan Hakları

IV. OTURUM
14.00-15.50 (Ahmet Caferoğlu Amfisi)
Oturum Başkanı: Erman GÖREN
-Seda ERKOÇ YENİ, Bir Savaşı Resmetmek: İnebahtı Savaşını Bir Kralın Kaleminden Okumak
-Yasemin ŞANAL, Pathetic Heroes in the Aftermath of the Great War
-Thérèse Saint PAUL, Lest We Forget… Homecoming 100 Years Later in, Lieux Communs/Common Grounds, A Novel by Xavier Hanotte
-Ayşegül TURAN, Defining and Defying Irishness in J.G. Farrell’s Troubles
-M. Arif ERZEN, Savaş Kahramanı mı, Savaş Kurbanı mı, Savaş Suçlusu mu?: Toplumcu Gerçekçi Türk Şiirinde Asker İmajı 15.40-16.00 Çay-Kahve Arası

V. OTURUM
16.00-17.40 (Kurul Odası)
Oturum Başkanı: Arzu KUNT
-Aleksandar PROKOPIEV, The Shadow of War in The Magic Mountain By Thomas Mann
-Mehmet SAMSAKÇI, Çanakkale Şehitlerine Hürmet ve Minnetin Edebî İfadesi Olarak Süleyman Nazif’in Âbide-i Şühedâ’sı
-Ebru YENER GÖKŞENLİ, Vicente Blasco Ibañez’in Mahşerin Dört Atlısı Adlı Romanında Savaş ve Toplumsal Sınıflar
-İsa SULÇEVSİ, 1999 Kosova Savaşından Sonra Oluşturulan Savaş Konulu Edebiyat

VI. OTURUM
16.00-17.20 (Kâtip Çelebi Amfisi)
Oturum Başkanı: Recep KARACAKAYA
-Selçuk PEKER, Birinci Dünya Savaşı’na Dair Bir Yolculuk Hikâyesi: Bağdat’tan Ereğli’ye Yetmiş İki Günlük Yürüyüş
-Semih SEFER, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusunda Evli, Nişanlı Askerler ve Toplumda Bozulan Aile Müessesesi
-Çiğdem SÜRÜCÜ, Alman Kaynaklarına Göre Almanya’nın Herero Sömürgesi ve Soykırımı

PANEL
16.00-17.40 (Ahmet Caferoğlu Amfisi)
Oturum Başkanı: Murat GÖÇ
-Hüseyin ALHAS, Wilfred Owen: Writing Against War and Warmongers
-Cansu ÇAKMAK ÖZGÜREL, Voices of British Women Poets of World War I
-Zübeyir SAVAŞ, Georgian Poetry and The Myth of Rupert Brooke During the First World War

VII. OTURUM
16.00-17.40 (Fuzulî Amfisi)
Oturum Başkanı: Özgüç GÜVEN
-Emine Canlı, Çıplak Savaş: Biopolitikadan Jeopolitikaya Modern Savaş Söylemi
-Arda Telli, Savaşın Fiilî Retoriği: Yeni Savaşlar
-Zeynep Gültepe, Carl Schmitt'in "Savaş Hukuku" Bağlamında Kant Eleştirisi
-C. Cengiz Çevik, Birinci Triumviri ve İç Savaş Sırasında Cicero ve Felsefe

13 Eylül 2018, Perşembe
10.00-10.40 (Kurul Odası)
DAVETLİ KONUŞMACI: Gürer GÜLSEVİN

VIII. OTURUM
10.00-11.40 (Ahmet Caferoğlu Amfisi)
Oturum Başkanı: Türkan OLCAY
-Ali DONBAY, Tarık Buğra’nın “Küçük Ağa” Romanındaki Eve Dönen Asker: Çolak Salih
-Mustafa GÜLLÜBAĞ, Gitmek Kolaydı, Ya Dönüş?
-Olcay ÇOLAK, A Freudian Reading of The Pathologies of War: Rebecca West's The Return of The Soldier and Yakup Kadri Karaosmanoğlu's The Stranger
-Fatma SÖNMEZ, Uzun Beyaz Bulut - Gelibolu’nun Eve Dönen Askeri: Alistair John veyahut Alican Çavuş

IX. OTURUM
10.00-11.20 (M. Fuat Köprülü Amfisi)
Oturum Başkanı: Arzu TERZİ
-Avni Önder HANEDAR-Elmas YALDIZ HANEDAR, Birinci Dünya Savaşı’nın Öncülü Olarak Balkan ve Trablusgarp Savaşları: İstanbul Borsası’nda Hisse Senetleri, Politik Riskler ve Osmanlı İmparatorluğunda Şirketler
-Avni Önder HANEDAR-Hatice Gaye GENCER-Sercan DEMİRALAY-İsmail ALTAY, Birinci Dünya Savaşı’nın Bitiş Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu’nda İktisadî Yaşamın Seyrini Gazetelerden Okumak
-Sevim GÜLDÜRMEZ, II. İnönü Zaferinden Sonra Millî Mücadele’ye Yapılan Yardımlar

X. OTURUM
11.00-12.40 (Kurul Odası)
Oturum Başkanı: Yücel YÜKSEL
-Ayhan BIÇAK, Büyücüler ve Kuramsal Savaşlar
-Özgüç GÜVEN, Savaş Felsefeye Ne Sağlar?
-Özgür YILMAZ, Wittgenstein’ın Özyaşam Öyküsü Üzerinden Birinci Dünya Harbi
-Egemen Seyfettin KUŞÇU, Savaş Toplumların Rasyonel Karar Süreçlerinin Bir Sonucu Mudur?

XI. OTURUM
10.00-12.00 (Abdülhak Hamit Tarhan Amfisi)
Oturum Başkanı: Fikret TURAN
-Mehmet ÖLMEZ, Kuvâ-yi Milliye Destanı ve Türkçesi
-Ayşe DEMİR, Daralan Coğrafya ve Değişen Savaşçı Figürü: Ömer Seyfettin’in Eski Kahramanlar ve Yeni Kahramanlar Hikâye Serileri Üzerine Bir Değerlendirme
-Mustafa BALCI, Türk Dil Kurumunun Doğmamış Atası: Tedkikat-ı Lisaniyye Encümeni
-Deniz MELANLIOĞLU, Savaş Yıllarına Ait Bir Kitap: Almanlar İçin “Uygulamalı Türkçe Öğretimi”
-Nuray KAYADİBİ, Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Makedonya Topraklarında Dil Politikaları

12.00-14.00 Yemek

XII. OTURUM
16.00-17.10 (Fuzulî Amfisi)
Oturum Başkanı: Tacettin ERTUĞRUL
-Funda GÜNSOY & Mariusz TUROWSKI, Infirm Reversion or Incomplete Travestation? Foucault, Von Clausewitz’s Formula And Post-Schmittian Liberalism
-Geoff BOVE, War, Teleology And Kinetic Mimesis in Aristotle's Philosophy
-Fahri ALPYÜRÜR, “Haklı Savaş” Kavramının Tarihsel Kökenleri, Ebedî Barışın Olanağı ve Devletin Devamlılık İlkesi

XIII. OTURUM
14.00-15.50 (Ahmet Caferoğlu Amfisi)
Oturum Başkanı: Esin OZANSOY
-María Jesús HORTA, İspanya ve Birinci Dünya Savaşı: Sorunlu Bir Tarafsızlık
-Reyila KAŞGARLI, Türk Dünyası Romanlarında İkinci Dünya Savaşının Kadınlar Üzerindeki Olumsuz Etkileri: (Toprak Ana, Ak Deve, İki Kasım Bin Dokuz Yüz Kırk Üç Adlı Romanlar Örneğinde)
-Maciej MIELNIK, Taksimler Sonrası Polonya’da Entegrasyon ve Toplumsal Değişim Meselesi
-İren Dilara KONGAZ, L.N. Tolstoy’un Savaş ve Barış Adlı Eserinde 1812 Vatan Savaşı ve Rus Milliyetçiliği
- Oğuz KORAN, Emilio Lussu ve Yaylada Bir Yıl Adlı Yapıtta Savaş Psikolojisi

XIV. OTURUM
14.00-15.45 (Abdülhak Hamit Tarhan Amfisi)
Oturum Başkanı: María Jesús HORTA
-Korhan KORBEK, Birinci Kuşak Rus Simgeci Şairlerin Birinci Dünya Savaşı Yıllarındaki Gazetecilik Faaliyetleri
-Alina MINSAFINA, Savaşa Katılan Sanatçılar: Musa Celil
-Hatice Gökçe AYDIN, İkinci Dünya Savaşının ‘Talihsiz’lerinden Biri: Cahit Sıtkı Tarancı
-Bülent AYYILDIZ, Cephede Bir Şair: Umberto Saba

XV. OTURUM
14.00-15.50 (Kurul Odası)
Oturum Başkanı: Namık Sinan TURAN
-Caner KUR, Birinci Dünya Savaşı’nın Nedeni Olarak Büyük Güç Sorumlu(suz)luğu
-Özlem ŞENYILDIZ, İspanyol Basınında Birinci Dünya Savaşı’nın Kaybeden Tarafı Olarak Osmanlı İmparatorluğu
-Mustafa YENİ, Osmanlı Şehbenderlerinin Eve Dönüşü
-Recep BÜYÜKTOLU, Girit’te Esir Tutulan Türk Askerleri
-Mehmet SOYSAL, Birinci Türk Tarih Kongresi’nden Tek Parti İktidarının Sonuna Kadar Ortaokul Ders Kitaplarında Birinci Dünya Savaşı

15. 40-16.00 Çay-Kahve Arası

16.00-16.40 (Kurul Odası)

DAVETLİ KONUŞMACI: Mehmet GENÇ
Osmanlı’da Savaş ve Ekonomi

XVI. OTURUM
16.00-17.40 (Kurul Odası)
Oturum Başkanı: Ahmet Emre ATEŞ
-Burak Samih GÜLBOY, Alman Düşüncesinde Savaşın Meşruiyeti: Clausewitz, Bernhardi, Ludendorff ve Schmitt Üzerine
-M. Ertan KARDEŞ, Savaşçı Figüründen Askere: Toplu Seferberlik Çağında Kahramanlık Anlatısının Parçalanması
-Salih AKKANAT, Walter Benjamin: Deneyimi Yeniden Kurmak ve Belleğin Siyaseti
-Can KARABÖCEK, Hegel’in Politik Felsefesinde Savaşın İşlevi

XVII. OTURUM
16.00-17.40 (Ahmet Caferoğlu Amfisi)
Oturum Başkanı: Mehmet SAMSAKÇI
-Mustafa ÖZSARI, Türk Kurtuluş Savaşında Balıkesir Basınına Genel Bir Bakış
-Gülşen SEZEN, Savaş İmgeleri (İmaj) ve Temsilleri: Mihaloğlu Ali Bey Gazavatnamesi Örneği
-Aysel FEDAİ, Askerî ve Siyasî Eksende Kutü’l-Amare Zaferi ve Stratejileri
-Ahmet KOÇAK, Savaş ve Edebiyat: Kutü’l-Amare Zaferi’nin Türk Edebiyatına Yansımaları (1915-1916)

XVIII. OTURUM
16.00-17.40 (Abdülhak Hamit Tarhan Amfisi)
Oturum Başkanı: Emine İNANIR
-Esin OZANSOY, Birinci Dünya Savaşında Edebiyat: Stratis Mirivilis’in “Mezarda Hayat” Adlı Yapıtında Cepheden Manzaralar
-Kaan KURT, Polonya Edebiyatı'na Savaşların Etkisi: Witold Gombrowicz ve Czeslaw Milosz
-Gülnihal KARAKOL, M.A. Şolohov’un Aynasında Savaşın Sureti; “Durgun Akardı Don”
-Eda H. TAN METREŞ, Yuri Trifonov’un Moskova’sında İkinci Dünya Savaşının İzdüşümü

XIX. OTURUM
16.00-17.40 (M. Fuat Köprülü Amfisi)
Oturum Başkanı: Tülay ALİM BARAN
-Mustafa Orhan GÖZTEPE, Birinci Dünya Savaşı Sırasında Britanya Propaganda Sinemasının Anlatı Yapısı: Battle of the Somme (Malins, 1916)
-Kenan KOÇAK, I. Cihan Harbi’nde İngiliz Basılı Görsel Medyasında Türkler
-Nida KIRÖMEROĞLU, Osmanlı Mizahında Kayzer Wilhelm İmajı
-Derya KILIÇKAYA, “Akbaba” Mizah Dergisi Etrafında Sovyet Tehdidi ve Soğuk Savaş’a Giden Yol

14 Eylül 2018, Cuma

10.00-10.45 (Kurul Odası)

DAVETLİ KONUŞMACI: Yılmaz ÖZAKPINAR
İnsanın Doğası ve Savaş

PANEL
11.00-12.45 (M. Fuat Köprülü Amfisi)
Oturum Başkanı: Tevfika İKİZ
-Tevfika İKİZ, Psikanalitik Açıdan Yüzyılın Başındaki Toplumsal Hareketliliğe Bakış
-Bengi DÜŞGÖR, Wilfred Bion'un Düşüncesinde Savaşın İzleri
-Elif SEVER, Savaş Nevrozlarından Hareketle Psikosomatiğe Bakış
-İrem ERDEM ATAK, "Niçin Savaş" Üzerine Psikanalitik Düşünceler

PANEL
11.00-12.20 (Kurul Odası)
Hayati DEVELİ-Cengiz ÇAKMAK-Ali Şükrü ÇORUK

XX. OTURUM
10.00-11.45 (Abdülhak Hamit Amfisi)
Oturum Başkanı: Bedia DEMİRİŞ
-Mesut TEKŞAN, Yabancı Bir Yazarın Kaleminden Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı (Çanakkale Savaşı) ve Millî Mücadele
-Tuba YILMAZ, Çanakkale Mahşeri Romanında Savaş Fenomenolojisinin İzleri
-Yasemin KUŞDEMİR, Ömer Seyfettin’in Çanakkale’den Sonra Adlı Hikâyesinin Çocuk Edebiyatı Ölçütlerine Göre İncelenmesi
-Nilgün KÂTİPOĞLU, Hilmi Ziya Ülken’in Posta Yolu Adlı Romanında Mütareke Devri Savaş Anlatısının Sosyolog-Yazar İlişkisine Yansıması

XXI. OTURUM
10.00-12.00 (Kâtip Çelebi Amfisi)
Oturum Başkanı: Cezmi ERASLAN
-Cihan TAŞGIN, I. Dünya Savaşı ve Sonrası Dönemde Türk-Rus İlişkileri ve Bu İlişkilerin Bölgesel Etkileri
-Erkin AKAN, Mondros Mütarekesi’nin İmzalanmasının İstanbul Basınındaki Akisleri
-Furkan KARACAKAYA, Mondros Mütarekesi’nin 19. Maddesinin Uygulanma Süreci: Alman ve Avusturya-Macaristan Vatandaşlarının Ülkelerine Gönderilmeleri
-Ayfer YAZKAN KUBAL, Turkish Cypriot Perception of The Treaty Lousanne
-Murat YİĞİT, Savaş ve İsyan Arasında Askeri Darbe

XXII. OTURUM
10.00-11.50 (Ahmet Caferoğlu Amfisi)
Oturum Başkanı: Ebru YENER GÖKŞENLİ
-Ayten DEMİR ÇAKIROĞLU, Rusya’da Birinci Dünya Savaşı ve Bir Devrin Sonu (A.N. Tolstoy “Azap Yolları”)
-Mehmet Fırat ARAMACI, Savaş ve Kültürel Değişimin Aleksandr A. Blok’un Sanatındaki Yansımaları
-Seyyal KÖRPE KEMER, Adam Mickiewicz’ın Sanatında Oryantalizm
-Emrah GAZNEVİ, İki Savaş Arası Dönemde Czesław Miłosz
- Nuray KÜÇÜKLER KUŞCU, Savaşı ve Umudu Çocuklar İçin Yazmak: Laura S. Matthews’un Balık Adlı Kitabı Üzerine Bir İnceleme

XXIII. OTURUM
10.00-11.45 (Fuzulî Amfisi)
Oturum Başkanı: Eylem YOLSAL-MURTEZA
-Cengiz ÇAKMAK, Politik Felsefe Açısından Savaş: Sokrates ve Minotauros
-Mehmet GÜNENÇ, “Humanity” Formları Olarak Antagonizm, Otorite ve Savaş
-Ebru PEHLİVAN, Eyüp Meselesinden Soykırıma: Aklın Sınırları ve Kötülüğün Kavranamazlığının Teolojik-Politik İzdüşümleri
-Ali Sait SADIKOĞLU, Savaş Ontolojisinin Karşısında Etik

12.00-14.00 Yemek

XXIV. OTURUM
14.00-15.40 (Ahmet Caferoğlu Amfisi)
Oturum Başkanı: Özden SÖZALAN
-Hasan ÇELİK, Savaş Ortamında Kültür ve Sanat Meseleleri
-Bilal DEMİR, 1950’lerin Türkiye’sine ve Savaş Gönüllüsü Olmaya Dair Bir Roman: Fahri Erdinç’in Kore Nire Romanında Kore Savaşı’nın Yansımaları
-Kamile Sinem KÜÇÜK, Leningrad Kuşatmasında Bir Umut Işığı: D.D. Şostakoviç’in Yedinci Senfoni’si
-Mehmet Enver ERBİL, Jaroslaw Iwaszkiewicz'in Heydenreich Adlı Eserinde 1863 Ocak Ayaklanması’nın 100. Yılında Polonyalıların Kimlik, Sadakat ve Haklı Savaş Arayışları Sorunsalına Bir Bakış

XXV. OTURUM
14.00-15.40 (Abdülhak Hamit Amfisi)
Oturum Başkanı: Uşun TÜKEL
-Seda YAVUZ, Bilmediğini Anmak: Meçhul Asker Anıtları
-Ahmet Emre ATEŞ, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı-Türk Resminde “Savaş Estetiği”
-Itır GÜNEŞ, Savaş Teknolojileri Olarak Fotoğraf ve Görsel Medya: Judith Butler ve Savaş Tertipleri
-Özgür ADADAĞ, Savaş Sonrası Yeniden Yapılanma Sürecinde Sinemanın Rolü

XXVI. OTURUM
14.00-15.40 (M. Fuat Köprülü Amfisi)
Oturum Başkanı: Göklem TEKDEMİR YURTDAŞ
-Serkan ÖZGÜN, Eve Dönüş Zorluğu: Savaş Sonrası Semptomlar ve Travma
-İnci BOYACIOĞLU-Gizem Naz GEZGİN, Birinci Dünya Savaşı'ndan Kalan İnsan Hikâyeleri: Türkiye'de Anı Paylaşım Kültürü ve Ulusal Kültür
-Serap AKFIRAT, Sosyal Psikolojik Bakış Açısıyla Birinci Dünya Savaşı Yıllarında ve Günümüzde Milliyetçilik
-Mehmet KARASU ve Çağatay ÇOKER, Askerî Psikoloji Ekseninde Eleştirel Bir İnceleme: Psikoloji Bilimi Savaşların Neresinde?

XXVII. OTURUM
14.00-15.40 (Fuzulî Amfisi)
Oturum Başkanı: Funda GÜNSOY
-A. Serdar DEMİRCİ, Birinci Dünya Savaşı Gri Propaganda Afişlerinin Göstergebilim Açısından Çözümlenmesi
-Şebnem ÖZKAN, Stefan Zweig’ın Clarissa Adlı Eserinde Savaş: Hayatın Anlamı, Sorumluluk, Vicdan Üzerine Bir Değerlendirme
-Tuğba YAZICI, İnsanlık Durumu ve Savaş Üzerine
-Aydın ERDOĞAN, Robert Gilpin'in Hegemonik Savaş Teorisi

XXVIII. OTURUM
14.00-15:30 (Kâtip Çelebi Amfisi)
Oturum Başkanı: Sevtap KADIOĞLU
-Mustafa Hamdi SAYAR, Anadolu ve Trakya’da Eskiçağ Dönemi Savaş Alanları
-Burcu KUTLU DİLBAZ, Osmanlı Devleti’nde Savaşların Arkeolojiye Etkileri
-Hüseyin SARIKAYA, Mısır'ın Fransızlar Tarafından İşgalinin (1798-1801) Osmanlı İdaresi İle Toplumu Nezdinde Uyandırdığı Akisler

PANEL
Türkiye’de Askeri Tarih: Birinci Dünya Savaşı Araştırmalarının Mevcut Durumu ve Geleceği
-Mesut Uyar-Gültekin Yıldız-Mehmet Beşikçi

14.00-15.30 (Kurul Odası)

15.40-16.00 Çay-Kahve Arası

16.00-16.40 (Kurul Odası)

DAVETLİ KONUŞMACI: Feridun EMECEN
Osmanlı Askeri Tarihine Giriş:
Yeni Tespitler ve Yaklaşımlar

XXIX. OTURUM
16.00-17.45 (M. Fuat Köprülü Amfisi)
Oturum Başkanı: Elif SEVER
-Tacettin ERTUĞRUL, Savaş Karşısında Sigmund Freud
-Yakup AZAK, Ahlakî Bağlantısızlık Kuramı: Birinci Dünya Savaşı Sırasında Kullanılan Propagandalar Üzerine Sosyal Psikolojik Bir İnceleme
-Göklem TEKDEMİR YURTDAŞ, Birinci Dünya Savaşı'nda Propaganda: Dil, Söylem Toplumsal Cinsiyet Çerçevesinde Bir İnceleme
-Büşra ALPARSLAN, Barış Psikolojisinin Dünü, Bugünü, Yarını