DAVET

Birinci Dünya Savaşı’nın bitişinin 100. Yılı sebebiyle İ. Ü. Edebiyat Fakültesi uluslararası bir kongre düzenlemektedir. Bu kongrede özelde Birinci dünya Savaşının, genelde savaşın sosyal bilimler (tarih, edebiyat, sosyoloji, hukuk, iktisat, psikoloji, sanat tarihi vs.) boyutuyla ele alınması hedeflenmektedir. İnsanlık tarihinin maalesef ayrılmaz bir parçası olan savaşların yerel ve küresel ölçekte toplumlarda ne gibi değişiklikler yaptığını tespit etmek, uygarlık sürecine etkilerini ortaya koymak bu kongrenin ana amaçlarından birisidir. Kongre içinde panel önerileri kabul edilecektir. Sunulan bildiriler bir seçim yapıldıktan sonra ilgili bilim alanına göre editörlü kitap haline getirilecektir. Ayrıca kongrenin son bilgiler ve bulgular ışığında ortaya konacak çalışmalarla dünya savaş literatürüne katkı yapması beklenmektedir. Türkiye’nin sosyal bilimler alanında en önemli kurumlarından biri olan İ. Ü. Edebiyat Fakültesinin düzenlemiş olduğu böylesine önemli bir kongrede siz değerli meslektaşımızı bir bildiri/panel/poster ile aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

PROF. DR. HAYATİ DEVELİ
İ.Ü. EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANI