BİLDİRİNİN HAZIRLANMA ŞEKLİ

• Özetler sadece kongrenin internet sitesinden kabul edilecektir.
• Kongre web sitesinden üye olarak, sistemin sizi yönlendireceği şekilde özetleri yine sistemdeki sıralı yolları izleyerek geniş bildiri özetinizi sisteme yükleyiniz. Sisteme yüklenen bildiride ismi bulunan tüm yazarların isimleri yine sıralı olarak sisteme eklenmelidir.
• Bildiriniz ARAŞTIRMA ve UYGULAMA içerikli ise sırayla “Öz:……..Giriş:…….Amaç:……….Kapsam:………..Yöntem:…………Kısıtlar:………….Araştırmanın Problemi:…………..Araştırmanın Sınırlılıkları:……………Bulgular:…………………..Sonuç:…………..şeklinde hazırlanmalıdır.
• Bildiriniz Literatür, Derleme ve Olgu Sunum şeklinde ise sırayla Öz:……….Giriş:…………Amaç:…………Kapsam:……………Bulgular:…………..Sonuç:…………. Şeklinde hazırlayınız.
• Bildiriniz Araştırma ve Uygulama şeklinde hazırlanmış ise yapılan bu çalışma çevresel deney, laboratuvar uygulamaları, resmi ya da özel kurum isimleri içeriyor ise mutlaka etik kurul izni ya da araştırmanın yapıldığı kuruma yönelik kurum izninin çalışmanın yöntem kısmında bilgilerin verilmesi gerekmektedir. Etik kurul ya da kurum izinlerinin hangi kurumdan hangi tarihte ve sayı ile alındığı açık olarak çalışmanın yöntem kısmında belirtilmesi zorunluluktur. Süreç içerisinde ortaya çıkacak hiçbir sorumluluğu etik kurul ve kurum izni yönünden kongremiz kabul etmemektedir ve etmeyecektir. Sorumluluk yazar(lar) a aittir.
• Özet, özet formu sınırları içinde İngilizce veya Türkçe yazılmalıdır. Özet en az 150 en fazla 250 kelimeden oluşmalıdır. Hazırlanan özet mutlaka okuyucuya çalışmanın tamamı üzerinde hakimiyet sağlayacak ve anlayabilecek şekilde hazırlanmalıdır.
• Bildiri gönderen katılımcının kendine ait bilgileri tam ve eksiksiz olarak girmesi zorunluluktur. Kongremizde her türlü işlemler kongreye üye olan katılımcının sistem bilgilerine göre gerçekleştirilmektedir. Sistemde üyeden dolayı oluşan aksaklıklar nedeniyle oluşabilecek sorunlardan kongremiz ve kongre yönetimi sorumlu tutulamaz. Üyenin isim, soyisim, telefon, kurum bilgisi, mail adresi, açık adres bilgilerinin eksiksiz ve tam olarak sisteme girilmesi gerekmektedir.
• Hakem değerlendirme sürecini tamamlayan bildiriler süreci ve olumlu tamamlayan bildiriler için değerlendirme sürecini tamamlamış olup, bildiriniz kongremizde “SÖZEL veya POSTER” olarak sunulmak üzere sıraya alınmıştır şeklinde bir mail gönderilecektir. Bu maili alan üyenin katılım ücretini ilgili kongre banka hesabına yatırması ve dekontun mailde belirtilen mail adresine mail üzerinden göndermesi gerekmektedir.
• Özet başlıkları büyük karakter kullanılarak yazılmalıdır. 12 punto şeklinde olmalıdır. Tüm bildiri içerisindeki yazı karakteri TİMES NEW ROMAN ile yazılmalıdır.
• Poster çalışmaları 50x70 cm ebatta olmalı ve özet, giriş, amaç, kapsam, yöntem, bulgular ve sonuç içerikli hazırlanmalıdır. Tüm posterlerin üst kısmında çalışmanın konu başlığı altında yazarların sıralı olarak isim soy isim ve kurum bilgileri belirtilmelidir..
ÖRNEK DÖKÜMANI İNDİR