BİLDİRİ KURALLARI

• Gönderilen bildiriler sözel ve poster bildiri olarak değerlendirilecektir.
• Özetler sadece internet sitesinden kabul edilecektir. Lütfen web sitesindeki özet gönderme formunu kullanınız. Kongre web sitesinde örnek bir bildiri özet Word dosyası hazırlanmıştır. Bu çalışmayı dikkate alarak çalışmalarınızı hazırlayınız.
• Özet, özet formu sınırları içinde İngilizce veya Türkçe yazılmalıdır. Özet en az 150 en fazla 250 kelimeden oluşmalıdır.
• Yazarların isim ve soy isimleri açık olarak yazılmalıdır. Sunum yapacak yazar isminin altı çizilmelidir.
• Yazarlara ait kurum bilgileri tüm özet çalışmalarında açıkça belirtilmeli, yazarlara ait bilgiler web sistemi üzerinde kayıt formuna eksiksiz olarak girilmelidir. Tüm bildiride ve posterde ismi bulunan yazarların mail, kurum, telefon ve diğer iletişim bilgileri eksiksiz girilmelidir. Kongreyle ilgili tüm bilgilendirmeler web sayfamızdan yapılacaktır. Kayıt formuna girilen bilgiler eksiksiz, tam ve doğru olarak girilmesi gerekmektedir.
• Özet başlıkları büyük karakter kullanılarak yazılmalıdır. 12 punto şeklinde olmalıdır. Tüm bildiri içerisindeki yazı karakteri TİMES NEW ROMAN ile yazılmalıdır.
• Poster çalışmaları 50x70 cm ebatta olmalı ve özet, giriş, amaç, kapsam, yöntem, bulgular ve sonuç içerikli hazırlanmalıdır. Tüm posterlerin üst kısmında çalışmanın konu başlığı altında yazarların sıralı olarak isim soy isim ve kurum bilgileri belirtilmelidir.
• Kabul edilen ve sunulan bildiriler ile posterler kongre sonrasında kongrenin web sitesinde ilan edilecek ve özet bildiri kitabında yayınlanacaktır. Tüm katılımcılar poster ve bildirilerini sunmak zorundadır.
• Katılımcılar sunumunu yapmak istediği bildiri ve posterlerini “İNGİLİZCE ya da TÜRKÇE” olarak sunabilirler. Hangi dilde sunum yapmak isteniyor ise o dilde hazırlanan çalışmalar kongremiz web sitesine yüklenmeli ve hakem değerlendirmesine gönderilmek üzere beklenmelidir. Hakem değerlendirme süreci sonrasında oluşan sonuca göre katılımcılar kongremize göndermiş oldukları bildirilerini sözel ya da poster olarak sunacaklardır. Hakem değerlendirme sonrasında olumsuz bir durumda ise bildiriler RED edilecektir. Red edilen bildiriler kongremizde yer almayacaktır. Bu konuda katılımcı ve yazarlar kongremiz üzerinde bir talep ve yaptırımda bulunamazlar. Bu haklar tek taraflı olarak kongremize aittir.